ÀGORA

ESPAI DE DEBAT I FILOSOFIAàgora

L’àgora era, pels grecs i gregues, el lloc de trobada i discussió. Amb la mateixa idea, aquest taller és un espai on reunir-se per berenar, per parlar sobre temes d’actualitat i conèixer diferents punts de vista dins la historia de la filosofia. Per reflexionar, debatre, posar en comú diferents perspectives, escoltar, argumentar i, sobretot, compartir.

Sessió oberta (GRATUITA):  diumenge 25 de setembre de 10:30h a 11:45h


Periodicitat: quinzenal
Horari: dilluns de 19h a 20:30h
Lloc: Can Fugarolas (Espai de Taller d’idees)
Preu: 45€/Trimestre (material inclòs)
Docents: marcel chincho i urània estarlich
Primera sessió:  dilluns 24 d’octubre

PREINSCRIPCIÓ               INSCRIPCIÓ*

*Per fer les inscripcions és necessari que descarregueu, ompliu i ens entregueu aquest formulari presencialment, juntament amb una fotocòpia del DNI, NIE o passaport del/la participant (i del/la seu/va representant legal, si s’escau), així com amb l’autorització de drets d’imatge.

Anuncis