EDUCACIÓ SEXUAL I AFECTIVA

LA SEXUALITAT. UN DRET DE QUALSEVOL PERSONA

En aquest taller essexo_logo tracta la diversitat en l’afectivitat i en la sexualitat. 

L’objectiu és reflectir aspectes de la sexualitat que les persones i la societat tendim a amagar o silenciar pel fet de que la persona amb diversitat funcional tendeix a considerar-se una persona amb necessitats diferents a la resta.

En aquest taller pretenem trencar mites, falses creences i estereotips en relació a la sexualitat amb persones amb diversitat funcional. Creiem que la sexualitat es pot viure de diverses formes i exposar-se des de la naturalitat.

Ens proposem escoltar, parlar i orientar davant els dubtes que a qualsevol persona li podrien sorgir, així com treballar aspectes de la relació amb un/a mateix/a i amb l’entorn (autoestima, autoimatge, autoconcepte, habilitats interpersonals, etc.). 


Periodicitat: setmanal
OPCIÓ SETMANAL:
Horari: dimecres de 17:30h a 18:30h (A MÉS D’ALGUNA SESSIÓ INDIVIDUAL)
OPCIÓ MENSUAL:
HORARI: 4T DISSABTE DE MES DE 17 A 18H O DE 18:30 A 19:30H
Preu OPCIÓ SETMANAL: 30€/mes 
PREU OPCIÓ MENSUAL: 30€/TRIMESTRE
PREU UNA SESSIÓ GRUP: 10€ / 8€ SI ETS AMIC/GA DE TALLER D’IDEES
PREU UNA SESSIÓ INDIVIDUAL:  12€ / 10€  AMIC/GA  (18€ PARELLA / 15€ PARELLA AMIC/GA)
Lloc: Can Fugarolas (Espai de Taller d’idees)
Docent: URÀNIA ESTARLICH
Primera sessió:  dimecres 19 d’octubre

PREINSCRIPCIÓ               INSCRIPCIÓ*

*Per fer les inscripcions és necessari que descarregueu, ompliu i ens entregueu aquest formulari presencialment, juntament amb una fotocòpia del DNI, NIE o passaport del/la participant (i del/la seu/va representant legal, si s’escau), així com amb l’autorització de drets d’imatge.

Anuncis