TROBADES EN ESCENA

COMPANYIA DE DANSA-TEATRE

cropped-250.pngProposta que avança cap a la creació d’una companyia de dansa-teatre impulsada per les pròpies persones participants.

A nivell metodològic, se centra en la línia de la Mediació Artística, entesa com l’ús de la pràctica artística com a eina socioeducativa de participació, acció i apoderament de les persones implicades en el projecte.

Tothom és protagonista dels processos creatius, tant a nivell individual com col·lectiu, on es potencien les habilitats creatives, reflexives, d’autonomia i d’auto-reconeixement.

Les sessions es converteixen en oportunitats de facilitació de processos d’inclusió i transformació social. Per tal d’assolir tals processos, es treballa partir de les potencialitats i de la capacitat creadora inherent en tota persona per trencar amb tot prejudici o estereotip limitant que sovint ve imposat socialment. D’aquesta forma, el projecte aborda una diversitat de perspectives -educativa, inclusiva, emocional, transformadora i artística- que es complementen i s’enriqueixen mútuament en el curs de cadascuna de les sessions.

cropped-cropped-cropped-caaa1.png


Periodicitat: setmanal
Horaridimarts (dansa) i divendres (teatre) de 17:30h a 19:00h (A més d’actuacions)
Lloc: Centre Cívic Cabot i Barba
Preu: 60€/mes (30€ si només es fa una sessió setmanal)
DocentsLucia Bretos (dansa), anna chincho (teatre)
Primera sessió: Dimarts 4 d’octubre

PREINSCRIPCIÓ               INSCRIPCIÓ*

*Per fer les inscripcions és necessari que descarregueu, ompliu i ens entregueu aquest formulari presencialment, juntament amb una fotocòpia del DNI, NIE o passaport del/la participant (i del/la seu/va representant legal, si s’escau), així com amb l’autorització de drets d’imatge.

Anuncis